Sobacken / Hööks

SPF Seniorerna Tranemo på studiebesök på Sobacken Energi- & Miljöcenter och Hööks Hästsport.

  • Lunch på Ellagården

Måndagen den 21 oktober 2019 var SPF Seniorerna Tranemo på studiebesök i Borås. Först besökte vi Sobacken Energi och Miljöcenter. Där togs vi emot av marknadschef Jonas Holmberg och fick en presentation av de stora investeringar som gjorts med nytt avloppsreningsverk och ett nytt kraftvärmeverk. Gamla reningsverket på Gässlösa var uttjänt och höll inte utsläppskraven och ett nytt modernt verk måste byggas så att avloppet kan renas så långt det finns teknik till idag. Kraftvärmeverket eldas med skogsflis och man producerar både värme och el. Förutom verken på Sobacken så har det byggts nya ledningar för både fjärrvärme, avlopp och vatten samt Sveriges största avloppspumpstation. Allt till en kostnad av nästan 3,7 miljarder. En nödvändig investering för att staden skall kunna utvecklas. Därefter gick vi en rundvandring för att titta närmare på hur saker och ting fungerade och vi var bl a uppe i turbinhallen, som ligger ovanför själva pannan och är 45 m hög. Vi körde därefter en runda med bussen för att se på de äldre delarna med sopsortering, deponi, biogas, bränsleberedning mm.

Efter en guidning från bussen på det stora nya industriområdet på Viared åt vi en god lunch på Ellagåren.

Hos Hööks Hästsport tog sedan deras VD Joachim Höök emot oss för en visning av huvudkontor och lager. Omsättningen är idag ca 500 miljoner. 85% av deras försäljning sker via 53 st butiker och resten via e-handel. Företaget hanterar ca 10.000 artiklar för både häst och hund och inte minst utrustning för djurens ägare. Från att ha börjat som ett rent sadelmakeri i Eksjö av Joachims farfar så har man flyttat och utökat verksamheten i Mossebo, Tranemo och 2 platser i Borås. Många av oss kom ihåg hur det var när företaget fanns i Mossebo och i Tranemo och det var imponerande att se den utveckling som skett. All lagerhantering och packning sker i egna lokaler, som vi kunde se på nära håll via en intressant rundvandring. Besöket avslutades i affären där vi gjorde inköp till 15% specialrabatt.
2019-10-28
Text och foto: Hasse Skoglund
Länk till bilder