Årsmöte 13 feb

Årsmötet hölls i Ambjörnarps bygdegård med trevlig musik och sång av Tonsättarna. Anita Lindgren och Bernt Bertilsson avtackades. Båda har suttit i styrelsen i 10 år.