Ringaren i Notre Dame

Musikalen Ringaren i Notre Dame på Göteborgsoperan i november 2018