Inställd resa till Husqvarna den 26 aug.

På grund av Covid 19 pandemin och därmed för få anmälda till resan inställd.