Utbildning

Uppgifter

  • Funktionärsutbildning, dvs för ordförande, sekreterare, kassör och valberedning, samt studiecirklar

Ansvarig

Eva-Britt Österlund, SPF Seniorerna S:t Olof Norrköping
Tfn: 070-510 36 11
E-post: eva-britt.osterlund@telia.com