Kommunala Pensionärsrådet - KPR

Uppdaterades: 05 februari 2017

Inom varje kommun finns ett kommunalt pensionärsråd (KPR) med uppgift att tillvarata pensionärernas intressen inom kommunen. De flesta föreningar är representerade i KPR och utser där sina representanter.

Läs mera på respektive kommuns webbplats.

Publicerades: 27 februari 2016 Uppdaterades: 05 februari 2017