Medlemssystem

Uppgifter

  • Administrera medlemsregistret, Miriam, för Östgötadistriktets föreningar
  • Utbilda och stötta medlemsregisteransvariga i distriktets föreningar

Ansvarig

Lars Johansson, SPF Seniorerna Finspång
tfn 073-424 58 16
e-post: ostgotadistriktetspfseniorerna@gmail.com