Medlemssystem

Uppdaterades: 20 oktober 2020

Uppgifter

  • Administrera medlemsregistret, Miriam, för Östgötadistriktets föreningar
  • Utbilda och stötta medlemsregisteransvariga i distriktets föreningar

Ansvarig

Lars Johansson, SPF Seniorerna Finspång
tfn 073-424 58 16
e-post: ostgotadistriktetspfseniorerna@gmail.com

Publicerades: 29 maj 2019 Uppdaterades: 20 oktober 2020