KPR - Kommunala Pensionärs Råden

Samordnare Kommunala Pensionärs Råden - KPR

Christer Wiström, SPF Seniorerna Filbyter Linköping
tfn 070-214 21 90
e-post: cwistrom18@gmail.com