Stadgar för Östgötadistriktet

För vårt distrikt gäller normalstadgar för distrikt med följande kompletteringar, som är skrivna i fet stil.

§ 1, stycke 1 och 2.
Distriktets namn är SPF Seniorerna Östgötadistriktet.
Distriktets organisationsnummer är 825002-3622.

§ 4, mom 3, stycke 2.
Vid stämman representeras föreningen av ett ombud per förening samt dessutom av ett ombud per påbörjat hundratal medlemmar, dock max 9. Föreningsordförande är obligatorisk och ingår i detta antal.

Läs eller ladda ned stadgarna här.