Försök inte lura mig! - Film 1: "Var på din vakt"

Bedrägerierna mot äldre personer ökar och bedragarnas metoder finner inga gränser. Men tillsammans ska vi vända trenden!

Polisens nationella bedrägericenter, NBC, har tillsammans med SPF Seniorerna, PRO och Brottsofferjouren tagit fram ett utbildningsmaterial om bedrägerier mot äldre.

Tanken är att vi ska lära oss att känna igen situationer där vi kan bli utsatta för bedrägeriförsök och om möjligt lära oss hur vi kan agera på bästa sätt för att undvika att bli lurade.

Starta filmen genom att klicka på knappen mitt i bild.
Det är tre olika filmer.

Försök inte lura mig! - Film 2: "Ditt hem är din borg." 

Försök inte lura mig! - Film 3. "Syna bluffen."