Distriktsstämman 2017

Uppdaterades: 30 april 2020

Distriktsstämman ägde rum den 5 april i Mjölby. Totalt träffades ca 150 deltagare, varav 127 stämmoombud från distriktets alla 31 föreningar. Foto: Rolf Johansson

Publicerades: 07 april 2017 Uppdaterades: 30 april 2020