Folkhälsa

Uppdaterades: 29 maj 2019

Uppgifter

  • Läkemedelsfrågor
  • Kroniska sjukdomar - innefattar även syn och hörsel
  • Motion/friskvård

Ansvarig

Britt-Marie Ejdehage, SPF Seniorerna S:ta Birgitta Vadstena
Tfn: 073-340 19 54
E-post: bmkjell.ejdehage@gmail.com

Övriga

Inga-May Lönnberg Mannerskog, SPF Seniorerna Finspång
Tfn: 070-554 75 82
E-post: inga-may.lonnberg@telia.com

Publicerades: 15 november 2015 Uppdaterades: 29 maj 2019