Välkommen till Östgötadistriktet!

Uppdaterades: 27 oktober 2020

Östgötadistriktet av SPF Seniorerna verkar regionalt under SPF Seniorerna i Stockholm och omfattar Östergötlands län med dess 13 kommuner. Distriktet består av 30 föreningar och vi är ca 10 000 medlemmar

Distriktets uppgifter är att

  • bistå föreningarna med råd och information
  • svara för utbildning och information till funktionärerna
  • arrangera gemensamma konferenser och träffar för föreningarna
  • förbättra medlemsrekryteringen och verka för nybildning av föreningar
  • bevaka och påverka beslut av regionen, länsstyrelsen och andra samhällsorgan och vara remissinstans
  • arbeta för utveckling av väntjänst, anhörigstöd, äldres säkerhet i hem och samhälle
  • arbeta för generationsöverbryggande verksamhet, folkhälsovård, trafiksäkerhet och datautbildning

 

Publicerades: 28 september 2015 Uppdaterades: 27 oktober 2020