Ordförandekonferens 2018

Uppdaterades: 30 april 2020

Östgötadistriktets föreningsordföranden träffades i Vårdnäs den 22-23 oktober. Tjugonio av distriktets trettioen föreningar var representerade.

Sven-Erik Henriksson, SV Västerås, berättade om äldrefrågor och samtalsgrupper. Ensamhetsupplevelser som med detta projekt kan skapa motivation i vardagen.

Cristina De Amaral, som är ny verksamhetsansvarig för SV i Östergötland, berättade om sitt nya arbete i SV. Per-Arvid Land är också ny på SV. Cristina ansvarar för det sociala området och kontakterna med SPF Seniorerna i distriktet. Hon räknar med att besöka alla våra föreningar. SV: s hemsida: www.sv.se rekommenderas.

Distriktsstyrelsen presenterade sig och sina arbetsuppgifter

Distriktet ska fira SPF Seniorerna 80 år med en Birkakryssning den 6 - 7 augusti 2019. Mer information kommer!

Distriktsordförande Jan-Erik Lövbom introducerade stadgegruppens arbete.

Åsa Österberg Förbundskansliet/ SV: Ledarskap och föreningsutveckling.
Åsa arbetar halvtid både på Förbundskansliet och SV. Hennes pass handlade om att rekrytera och behålla. Deltagarna samtalade om frågor i två-grupper. Dialogduken presenterades och man arbetade i grupperna med avsnittet Rekrytera och behålla. Åsa avslutade med att vara cirkelledare, kamratcirklar.
Webadress: www.sv.se/spf ger mer information.

Publicerades: 25 oktober 2018 Uppdaterades: 30 april 2020