Pensionärsråd regionalt - RPR

Inom Region Östergötland finns ett särskilt organ, RPR, med uppgift att tillvarata pensionärernas intressen inom regionens verksamhet.

Östgötadistriktet följer och påverkar Region Östergötlands beslut i aktuella frågor som rör hälso- och sjukvård, tandvård, all kollektivtrafik i länet, besöksnäring, kultur, folkbildning och folkhälsa genom RPR. (RPR hette t o m 2014 Landstingets Pensionärsråd, LPR.)

Vårdcentralsrapporten
Pensionärsorganisationerna i Region Östergötland bestämde sig för att undersöka hur väl vårdcentralerna i regionen fungerar genom att kartlägga den vård som äldre erbjuds där. Kartläggningen gjordes 2019.

Resultatet redovisas i denna rapport.

Här kan du läsa LPR/RPR-protokollen från åren 2011-2020.

Östgötadistriktet av SPF Seniorerna är representerat i RPR av nedanstående ledamöter jämte suppleanter.

Ledamöter
Jan-Erik Lövbom (gruppledare), SPF Seniorerna S:t Olof Norrköping
tel 0705-657 064
e-post: jan-erik.lovbom@telia.com

Kerstin Strand, SPF Seniorerna Finspång
tel 0122-175 47
e-post: annakerstin.strand@gmail.com

Suppleanter
Annika Rannström, SPF Seniorerna Filbyter Linköping
Tfn: 070-5782062
E-post: annika.rannstrom@gmail.com

Göran Westerberg, SPF Seniorerna S:ta Birgitta Vadstena
Tfn: 0143-128 11, 0733-523 041
E-mail: goranwesterberg46@gmail.com