Ålderism

Seniorrespekt definieras som ”Fördomar eller stereotypa föreställningar som utgår från en människas ålder och som kan leda till diskriminering”. Det betyder att man använder ålder för att bedöma en människas förmåga, roller eller värde.

Genom påverkan kan vi förändra synen och därmed villkoren för oss seniorer på alla plan inom samhället.

Distriktets ansvarige

Rolf Johansson, SPF Seniorerna Östgötadistriktet
Tfn 073-049 98 86
E-post: rolf.margaretha@telia.com