Äldrefrågor

Uppdaterades: 30 maj 2019

Distriktet bevakar och påverkar beslut av regionen, länsstyrelsen och andra samhällsorgan samt är remissinstans.

Distriktet arbetar även för utveckling av väntjänst, anhörigstöd, äldres säkerhet i hem och samhälle samt för generationsöverbryggande verksamhet, folkhälsovård och trafiksäkerhet.

Publicerades: 27 februari 2016 Uppdaterades: 30 maj 2019