Distriktets kurser och seminarier under 2020

Uppdaterades: 05 september 2020

Distriktet svarar för utbildning och information till föreningarnas funktionärer samt arrangerar gemensamma konferenser och träffar för föreningarna.

Kursverksamheten återupptas i begränsad omfattning under hösten 2020.

Publicerades: 28 september 2015 Uppdaterades: 05 september 2020