Årets distriktsstämma är inställd!

  • 20 mars 2020

Stämman kommer att senareläggas. Tidpunkt meddelas senare. Handlingar kommer dock att skickas ut till alla anmälda ombud inom kort, så att var och en kan förbereda sig inför stämman.

Publicerades: 20 mars 2020 Uppdaterades: 20 mars 2020