Årets distriktsstämma är inställd!

  • 20 mars 2020

Stämman kommer att senareläggas. Tidpunkt meddelas senare. Handlingar har skickats ut till alla anmälda ombud, så att var och en kan förbereda sig inför stämman.

Publicerades: 20 mars 2020 Uppdaterades: 20 mars 2020