Hur öka attraktionskraften för att bli medlem i SPF Seniorerna?

  • 12 oktober 2019
  • Ingrid Gyhagen och Birgitta Carlborg från SPF Seniorerna Dacke samt Åsa Österberg, SPF Seniorerna.
  •  Ingrid Gyhagen och Birgitta Carlborg från SPF Seniorerna Dacke samt Åsa Österberg, SPF Seniorerna.

SPF Seniorerna Östgötadistriktet genomförde på fredagen den 11/10 en Inspirationsdag på Fontänen i Linköping. 55 medlemmar från 20 föreningar deltog.

Dagen inleddes med ett anförande av Anders Bengtsson från Grytgöls Idrottsklubb under rubriken "Från omöjligt till möjligt". Han berättade på ett engagerande sätt hur klubben utvecklats under åren och blivit en mycket framgångsrik förening med bred verksamhet.

Många idéer framkom, som kan vara användbara i SPF-verksamheten.

Åsa Österberg från SPF-förbundet pratade bl.a. om "Medlemsresan". Hur, när och varför om en medlems resa genom SPF.

Därefter följde korta inslag om en rad andra aktuella frågor med inriktning främst på marknadsföring och rekrytering.

En rapport från den nyss startade Vårdcentralsundersökningen lämnades också.

Nöjda deltagare avslutade dagen med diskussioner kring kaffeborden.

Publicerades: 12 oktober 2019 Uppdaterades: 13 oktober 2019