Rapporter från aktiviteter

Här hittar du reportage/bilder från olika aktiviteter som genomförts. Du kan se fler bilder under rubriken "Bilder" i den blå listen överst på sidan.

  • Cafe St:Olof 19 januari 2017