Avslutning i Linedance våren 2017

  • Linedance

SPF Seniorerna S:t Olofs erbjuder många aktiviteter som befrämjar hälsa och välbefinnande bl.a. i två linedansgrupper, som nu har haft gemensam terminsavslutning i föreningslokalen. Dans aktiverar inte bara kroppen utan också hjärnan. När man dansar frisätts må-bra-hormonet oxytocin. Det sker oavsett om man dansar pardans eller dansar med sig själv hemma i köket. Men när man dansar tillsammans får man även den sociala effekten Totalt har ett 25-tal medlemmar upplevt denna sociala effekt under vårens dansaktiviteter. Nu väntar nya utmaningar till hösten.