Bilder från vår Stegeborgsvandring 25 maj 2021

Seniorer på besök i Paradiset!