Lokala äldrefrågor

Uppdaterades: 31 maj 2020

SPF Seniorerna S:t Olof är engagerad i det kommunala pensionärsrådet, KPR. Här publiceras rapporter från vår representant.

Rapport från Kommunens Pensionärsråd (KPR) maj 2020.
KPR har haft ett fysiskt sammanträde i februari, sedan kom Covid-19 och allt blev annorlunda.
Vår fråga till politikerna om kontinuitet och utbildning på SÄBO och i hemtjänsten har blivit än mer aktuell i dessa tider. Vi vill kunna diskutera och få veta hur kommunen vill att det ska se ut i framtiden. Eftersom pensionärsrådet är remissinstans för äldrefrågor, finns det olika referensgrupper som består av tjänstemän och pensionärer från KPR.
Kommunen arbetar med nytt taxesystem och nytt avtal för kyld mat i hemtjänsten.
Representanter för SPF i arbetet är: med nytt taxesystem Jan Nyström, SPF Bråbo
och kyld mat Berit Adler, SPF Bråviken.
Nu väntar jag på ett liv efter Corvid-19.
Caisa Berglund 

 

Rapport från KPR 24 oktober 2019

Caisa Berglund, Kommunens pensionärsråd berättade om KPR och vilka frågor man just nu jobbar med. Kommunens budget medger inte några utsvävningar men ett visst område kämpas det mycket för:Träffpunkterna! Nya ordföranden i Vård- och Omsorgsnämnden, Olle Vikmång, är lyhörd för KPR:s förslag och synpunkter, enligt Caisa. Många av de här frågorna är huvudprioriterade hos SPF Förbundet.

Tidigare rapporter från KPR:
Kajsa Berglund, SPF Seniorerna S:t Olof är tillsammans med Curt Andersson, SPF Seniorerna Vikbolandet våra representanter i KPR.
KPR arbetar generellt med äldrefrågor, även om många frågor handlar om Vård och Omsorg (VoO). En nyhet inom VoO är ALMA-teamet som innebär att äldre med komplexa vård- och omsorgsbehov får ett värdigare och mer optimalt omhändertagande på akutmottagningen genom att de får möta personal som har kompetens och erfarenhet av den äldre människan. Teamet samverkar dessutom med primärvården och kommunen i de fall patienten bedöms ha behov av utökade insatser och med hjälp av dessa kan Alma-teamet gå hem till patienten i stället för att patienten blir inlagd på sjukhus. Bra boende är en annan viktig äldrefråga. I skrivande stund skall äntligen spaden sättas i marken för ett Trygghetsboende i Kneippen. Dessutom kommer Hyresbostäder att renovera och anpassa lägenheter på St. Persgatan 134 till de som fyllt 65 år. Under mandatperioden har kommunen satsat på särskilt boende vilket gör att kön har minskat och de som bedöms behöva särskilt boende får det inom ramen för kommunens riktlinjer.
// Caisa Berglund, KPR

Information från KPR
KPR är ett forum för information och samråd med representation från kommunen och pensionärsorganisationerna. Rådet fungerar som referens och remissorgan. Rådet kan påverka i aktuella frågor och delta i utredningar och arbetsgrupper.
Under de senaste åren har kommunen tagit fram en värdighetsgaranti för äldre, där KPR deltagit. Vi undrar utifrån alla tråkiga skriverier i tidningen hur värdighetsgarantin implementeras till personalen. KPR är mån om att det inte bara ska blir en hyllvärmare utan att garantin finns i ryggraden på alla medarbare. Därför har vi begärt en uppföljning.
KPR har varit med i arbetsgruppen som skriver nya Riktlinjer för Hemtjänsten och Korttidsboende. Det arbetet är just avslutat.
KPR har en Boendegrupp som arbetar med fysiska boende som särskilt boende och trygghetsboende. SPF är representerat av Curt Andersson, SPF seniorerna Vikbolandet.
Förra året fick vi veta att Träffpunkterna var nedläggningshotade. KPR agerade och motsatte sig nedläggning. Resultatet blev nedskärning men politikerna har förstått att detta är en mycket viktig verksamhet. KPR vill vara uppdaterade vad sammordnaren Birgitta Jansson gör och hur utvecklingen går.
En annan fråga som vi från SPF varit aktiva i är Lagen om valfrihet=LOV. Förra mandatperioden gjordes en utredning om LOV men politikerna ville inte ha med oss i det arbetet. Vi fick bara information och beslutet blev att LOV inte skulle införas i Norrköping. Efter valet hade KD, L och C som krav för att sammarbeta med S att LOV skulle införas. Så nu är det på gång och kommer att införas fullt ut januari 2018.

Publicerades: 21 mars 2016 Uppdaterades: 31 maj 2020