Funktionärer

Kerstin Bråbo

Valberedning

Christina B. Eriksson

Medlemsregisteransvarig CU

Anita Frid

Valberedning

Britt-Louise Johansson

Valberedning ordförande,Revisor

Marianne Landström

Läkemedelsansvarig

Jan-Erik Lövbom

Revisor,Pensionärsråd regionalt (RPR) ordinarie

Bo Nilsson

Medlemsregisteransvarig CU

Leif Persson

Valberedning

Siv Pettersson

Webbredaktör

Jan Vilu

Trafik

Bert-Åke Gustaf Waldo

Resor

Stanja Polter

Folkhälsa/Friskvård

Ola Bergström

Utbildning,Medlemsregisteransvarig CU