Funktionärer

Uppdaterades: 29 april 2020
--todo--

Caisa Berglund

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

--todo--

Margaretha Bergström

Folkhälsa/Friskvård

--todo--

Ola Bergström

Utbildning

--todo--

Kerstin Bråbo

Valberedning

--todo--

Christina B. Eriksson

Webbredaktör

--todo--

Anita Frid

Valberedning

--todo--

Britt-Louise Johansson

Valberedning ordförande,Revisor

--todo--

Marianne Landström

Läkemedelsansvarig

--todo--

Jan-Erik Lövbom

Revisor,Pensionärsråd regionalt (RPR) ordinarie

--todo--

Leif Persson

Valberedning

--todo--

Siv Pettersson

Webbredaktör

--todo--

Bert-Åke Gustaf Waldo

Resor

--todo--

Jan Vilu

Trafik

Publicerades: 27 januari 2017 Uppdaterades: 29 april 2020