Välkommen till SPF Seniorerna S:t Olof Norrköping!

SPF Seniorerna S:t Olof är en politiskt och religiöst obunden förening inom Sveriges Pensionärsförbund (SPF Seniorerna). Föreningen bildades1978 och har f n ca 1056 medlemmar.

SPF Seniorerna arbetar för att Dina intressen som pensionär skall beaktas.
Det gäller bl.a pensioner, skatter och tillgång på vård och omsorg.

Vi arbetar också för att skapa social samvaro och erbjuder många olika aktiviteter såsom studier, kulturella arrangemang, resor och friskvård.

Som medlem i SPF Seniorerna S:t Olof får Du bl. a
* delta i våra föreningsaktiviteter
* stimulerande gemenskap med andra medlemmar
* teckna förmånliga försäkringar
* SPF:s medlemstidning "Senioren" med 9 nummer per år.
* vårt eget S:t Olofsblad 2 gånger per år

Nils Tuleborn
ordförande