Vetgiriga Veteraner

Föredragshållaren Per-Olof Johansson berättade om tungviktboxaren Ingemar ”Ingo” Johansson, som han fick möjlighet att träffa 1958.

Utförligt reportade under: "I backspegeln / Reportage / 2022"