Info om boulebanan

Vi har nu förlängt kontraktet på boulebanan (Kvarnholmsgatan 7) till och med april 2023 med samma villkor som idag. Det innebär att vi står för underhåll av fastigheten. Efter sommaren kommer vi tillsammans med kommunen och ÅKAB, som idag äger fastigheten, att diskutera en mer långsiktig lösning.