Vaccination mot bl a Lunginflammation

Här kommer SPF:s synpunkter på en eftersatt vaccination inom Region Jämtland Härjedalen.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar denna vaccination. Dock är bara drygt 30% av länets 65+ vaccinerade.
Vi måste hjälpas åt att se till att vaccinationerna ökar. Vi kan se att 50% i V-botten är vaccinerade och 65% i N-botten.
Kom igen Jämtland Härjedalen