Vaccinering mot Covid

Omplacera anställda som inte är vaccinerade

Följande inlägg kunde man läsa i Östersunds posten den 13 okt 2021

Omplacera anställda som inte är vaccinerade

Vi inom SPF Jämtland/Härjedalen är mycket oroade att personal inom vård, hemtjänst med flera offentliga tjänster inte är vaccinerade mot Covid.

Ovaccinerade utgör som vi ser det ett hot mot de äldre som de möter. De äldre vet ej om de är vaccinerade eller ej. Bara det skapar en onödig oro.

Nu har flera kommuner och regioner i Sverige beslutat att omplacera anställda som ej är vaccinerade. Vi anser att samtliga kommuner i Jämtlands län och regionen kräver vaccination mot Covid för personal som träffar äldre i sitt arbete, annars skall de omplaceras.

I våra egna möten så meddelar vi att ”Besöker du mötet förutsätter vi att du är vaccinerad”

SPF Jämtland/Härjedalen
Martin Rolén
Distriktsordförande