Betalningssystem vid bilparkering

Ta hänsyn även till den äldre befolkningen vid planering av betalningssystem på parkeringsplatser

Ordförande för SPF Seniorerna Östersund har gjort följande inlägg i tidningen. Klicka här