Prisöknigar el, bensin mm

SPF vill framföra angelägna synpunkter på olika prisökningar. Se bif dokument