Senaste nytt från projektet "Inte ensam"

Under hösten 2020 genomförs flera digitala konferenser inom projektet "Inte ensam" där alla som är intresserade kan delta. Övriga nyheter inom projektet är bland annat samtalsgrupper och korta instruktionsfilmer om hur man kommer igång med sitt digitala liv.

  • Projektet "Inte ensam" riktar sig främst till medlemmar i SPF Seniorerna, PRO och SKPF Pensionärerna, men alla är välkomna att titta på webbsändningarna.

Nedan kan du läsa mer om följande:

  • Webbsänd ambassadörsutbildning 17 september kl. 10-12
  • Utbildningskonferens, Steg 1, för blivande ambassadörer via zoom, 1 oktober kl. 13-15. Anmälan krävs!
  • Utbildningskonferens för ambassadörer via zoom, Steg 2, datum ej klart. Anmälan krävs!
  • Webbsänd avslutningskonferens för ambassadörer den 3 december kl. 10-12.
  • Ansökan om medel till testverksamhet, ansök senast 14 september!
  • Coronans år – skriv din berättelse! Sista inlämning är 1 oktober
  • Nyheter i projektet Inte ensam. Vi startar bland annat upp samtalsgrupper via telefon!

Ambassadörsutbildning 17 september
Torsdag 17 september startar grundutbildningen för att bli ambassadör. Utbildningen startar upp med en webbsändning där alla som vill kan delta. Webbsändningen pågå mellan 10-12.
Gäster i sändningen är Lena Dahlberg, forskare från Högskolan i Dalarna.
"Lena Dahlberg är docent i socialt arbete och arbetar vid Högskolan Dalarna sedan 2009. Hon är också senior forskare på Aging Research Center vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Genom åren har hennes forskning berört en rad olika frågor kring äldres levnadsvillkor och äldreomsorg. Hennes primära forskningsinriktning är: 1) social exkludering och ensamhet, samt 2) ojämlikhet i tillgång till formell och informell omsorg."
Ytterligare en gäst kommer att komma till studion, vi återkommer med information om detta. Självklart medverkar projektets egen expert på området, Susanne Rolfner Suvanto, samt projektledarna Malin Wennberg och Guy Lööv.
Webbsändningen ska ses som en inspiration till den handfasta utbildningen som kommer att hållas digitalt med de som vill blir ambassadörer i projektet.
För att vara med den 17 september behöver du en smart telefon, surfplatta eller dator med ljud! Webbsändningen kommer att ske på Facebook på följande adress: facebook.com/inteensam.org/live

1 oktober – steg 1, grundutbildning för ambassadörer via Zoom
Här bjuder vi in dig som vill ta på dig uppdraget att bli ambassadör för projektet till ett webinarium via zoom. Utbildningen leds av Susanne Rolfner Suvanto. Utbildningen pågår mellan 13-15 och du måste anmäla dig innan för att kunna delta. Maximalt 50 platser kan delta per seminarium. Ytterligare ett Steg 1 -seminarium kommer att hållas för att så många som möjligt ska få möjligheten att vara med. Datum för detta kommer inom kort.

Steg 2, grundutbildning för ambassadörer via Zoom
Detta är en fortsättning på Steg 1. Även denna utbildning leds av Susanne Rolfner Suvanto. Datum blir klart inom kort.
Inför denna utbildning kommer vi att lägga ut korta föreläsningar som alla bör se innan utbildningen startar. Ytterligare ett Steg 2 -seminarium kommer att hållas. 
Under och inför dessa Zoom-konferenser kommer vi att få tekniskt stöd via Nationellt kompetenscentrum anhöriga, NKA. De har genomfört flera liknande konferenser i zoom och vi är jätteglada att de går in och stöttar oss i vår utbildning.
Det kommer att skickas ut tydlig information om vad som krävs rent tekniskt för att delta och ni kommer att kunna testa att allt fungerar innan det är dags!

Cirkelledarutbildning i november
Vi håller en digital cirkelledarutbildning, för vårt studiematerial "Tillsammans mot ensamhet", under november/december. Mer information läggs ut om detta på Inte ensams webbsida så snart upplägget är klart.

Avslutningskonferens för ambassadörer 3 december
Vi avslutar utbildningen för ambassadörer med ytterligare en webbsändning. Här knyter vi ihop säcken och gör oss redo för att sätta igång arbetet hemmavid! Webbsändningen pågår mellan 10-12.
Webbsändningen kommer att ske på Facebook på följande adress: facebook.com/inteensam.org/live

14 september – sista dagen att skicka in ansökan om bidrag för testverksamhet
Den 14 september vill vi ha er ansökan om bidrag till innovativa och inspirerande aktiviteter! Tänk på att projektet ni söker pengar för ska ha ambitionen att nå fler än bara de egna medlemmarna. Vi söker efter aktiviteter och metoder som kan fungera som inspiration för andra att ta efter! Aktiviteten skall kunna genomföras på ett smittsäkert sätt. Ni som sökte pengar i första omgången är välkomna att söka igen! Information om hur ni ansöker finns på http://inteensam.org/bidrag-for-testverksamhet/.

Coronans år 2020
Vår skrivuppmaning Coronans år 2020 har blivit mycket uppskattat! Vi har nu fått in nästan 150 bidrag via mejl och vanlig post! Jättekul! Vi vet nu också att Institutet för språk och folkminnen vill ta hand om alla våra berättelser! Det innebär att de blir väl omhändertagna och bevarade inför framtiden!
Bjud in fler att delta i skrivandet! Du kan läsa mer om Coronans år på projektets hemsida: inteensam.org/coronans-ar-2020

Nyheter i projektet Inte ensam

Bidrag för testverksamhet
Vi har glädjande nog fått lite mer pengar till projektet under hösten! Det innebär bland annat att det finns mer pengar att söka för innovativa testprojekt. Vi har fått ytterligare 30 000 kr i potten. Totalt finns 66 000 kr att söka under hösten. Observera att pengarna måste användas och redovisas innan årsskiftet.

Samtalsgrupper via telefon
Hur når vi de som inte är digitala? Det har varit den stora frågan under denna Corona-vår och sommar. Vi har därför bestämt oss för att starta upp ett telefonprojekt – för de som inte kan eller vill bli digitala. Vi är jätteglada att Marie-Louise Söderberg, som tidigare jobbade med samtalsgrupper inom Stadsmissionen, vill utveckla det arbetet hos oss! Målet är att ta fram ett koncept för gruppsamtal som passar våra medlemmar. Vi vill uppmuntra till att hålla möten, föreläsningar genom gruppsamtal på en vanlig telefon.

Bli digital
Inom projektet kommer det under hösten att produceras några korta instruktionsfilmer samt några korta lathundar (på papper) om hur man kommer igång med sitt digitala liv. Förhoppningsvis är produktionen strax igång. Målet är att få fler att vilja ta steget att bli digital.

Detta var oerhört mycket information på en och samma gång. Men viktigast är att du tittar på webbsändningen den 17 september kl 10-12, där får du information om allt detta igen. Och glöm inte att söka pengar innan den 14 september för nydanande testprojekt.

Hör av dig till inteensam@spfseniorerna.se om du har frågor.

Här hittar du projektets webbsida: inteensam.org