Eva Eriksson om Folkhälsomyndighetens besked för 70 år och äldre

Positivt att de lyssnat på vår oro och våra budskap, det håller inte att stuva undan 1,6 miljoner människor som är 70 år och äldre på obestämd tid. Vi kan inte ta något för givet än, alla i samhället måste ta sitt ansvar och hålla nere smittspridningen, säger Eva Eriksson förbundsordförande för SPF Seniorerna.

  • Eva Eriksson

Eva Eriksson förbundsordförande för SPF Seniorerna kommenterar:

- Det är en positiv signal från Folkhälsomyndigheten att de lyssnat på vår oro och våra budskap. Det håller inte att stuva undan en stor grupp människor som vi 1,6 miljoner 70 år och äldre på obestämd tid. Det handlar både om de negativa effekter en isolering kan få på vår hälsa, vikten av social gemenskap för att känna sig trygg och frisk men också om seniorers roll i samhället.

- Likväl som vi saknar att kunna krama familjemedlemmar och känna oss fria att göra det vi önskar i vardagen så behöver samhället också oss. Vårt stöd till barn och barnbarn, gemenskap och friskvårdsaktiviteter i föreningar samt både ideellt och betalt arbete. Vi som seniororganisation behövs runt om i landet för att arbeta med uppdraget att förbättra livskvaliteten och motverka ensamhet.

- De närmaste 1-2 månaderna blir avgörande, vi kan inte ta något för givet än. Det är fundamentalt att alla i samhället nu hjälps åt, tar sitt ansvar och håller nere smittspridningen. Vi måste hålla i och hålla ut även fortsatt och följa rekommendationerna – det gäller alla åldersgrupper och i alla delar av samhället.