Eva Eriksson medverkade i riksdagsseminarium

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson medverkade under onsdagen i ett riksdagsseminarium om ökad tillgänglighet och hållbara resor i hela landet.

  • Per Åsling, Eva Eriksson och Jens Holm

– Seniorer är en stor grupp med ett stort behov av transporter för att kunna leva aktivt och ta del av alla delar av samhället. Bara för att vi blir äldre minskar inte behovet av att vara mobil, och det handlar både om fysisk och digital mobilitet. En majoritet av de som är 76 år eller äldre använder inte bank-id eller Swish vilket kan innebär stora problem med både beställning och betalning av transporter.

Ofrivillig ensamhet kan vara en följd av att man som pensionär inte har möjlighet att röra sig utanför hemmet. Kollektivtrafik är inte ett alternativ i alla delar av landet, och även i storstadsområdena kan det vara så att kollektivtrafiken inte täcker alla behov. Då behövs det andra alternativ och smarta lösningar. Socialt umgänge kräver mobilitet, Säger Eva Eriksson.

Seminariet arrangerades av Per Åsling (C) vice ordförande skatteutskottet och Jens Holm (V) ordförande i trafikutskottet.