Vi behöver bli fler som kräver bättre äldreomsorg och högre pensioner

De senaste månaderna har blottat många brister i samhället och visat att vi som seniororganisation behövs mer än någonsin. Men vi behöver växa och få fler medlemmar för att öka trycket på landets beslutsfattare så att riktig förändring kan ske.

  • Utan medlemmar vore vi ingenting – med ännu fler medlemmar kan vi bli än starkare och vassare.

Coronakrisen har gjort det än tydligare att en nedbantad äldreomsorg och ett underfinansierat pensionssystem måste åtgärdas. Men risken är att dessa frågor snart glöms bort. Vi behöver därför bli ännu fler som kräver en trygg äldreomsorg med starkare medicinsk kompetens än idag. Och fler som agerar gentemot regering och riksdag för högre pensioner som ska spegla ens arbetslivsinsatser. 

Under 2019 värvades 17 707 nya medlemmar till SPF Seniorerna. De flesta gick med tack vare kontakter med våra lokala föreningarna och distrikt. Eftersom möjligheterna att träffas har varit begränsade under pandemin har också föreningarnas medlemsvärvning blivit lidande. Vi behöver därför öka vår synlighet på olika sätt, samt hitta nya vägar att nå nya medlemmar fram till dess att vi kan umgås som vanligt igen.

På SPF Seniorernas intranät finns information och hjälpmedel för att underlätta nyrekrytering, som annonsoriginal och information om hur distrikt och föreningar kan göra utskick.

På vår webb finns det information om SPF Seniorernas fina medlemsförmåner som det finna all anledning att lyfta. Det kan löna sig att gå med i SPF Seniorerna eftersom det går att spara en hel del pengar på försäkringar, mobilabonnemang, juristkostnader m.m. genom ett medlemskap.

Nu när vädret fortfarande tillåter kan vi också passa på att bjuda in nya medlemmar till trevliga utomhusaktiviteter. En hel del aktiviteter som normalt genomförs inomhus går också att genomföra utomhus.