SPF Seniorerna träffade Rututredningen i en videokonferens

Rututredningen (Fi 2019:03) ska analysera behovet och lämpligheten av en särskild ordning för rutavdrag för äldre personer – ett äldrerut. Det skulle kunna innebära att fler tjänster ger rätt till rutavdrag, eller att äldre får en högre subventionsgrad eller ett högre tak för maximal skattereduktion.

  • Med vid mötet från SPF Seniorerna var Eva Eriksson, Kjell Hansson och Martin Engman. Från utredningen medverkade regeringens särskilde utredare Ulf Rehnberg och utredningens båda sekreterare Catarina Fäger och Maria Gustafsson.

– Vi ser gärna att taket för rutavdraget höjs och att fler tjänster inkluderas som ruttjänster. Men vi har svårt att se fördelar med ett särskilt äldrerut, sa Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna. 

– Rutavdrag fungerar för många seniorer som ett komplement och tillägg till den service som kommunerna erbjuder. Utbudet och användningen av ruttjänster varierar mellan städer och landsbygd. Det är något utredningen bör analysera djupare, sa Kjell Hansson, SPF Seniorernas företrädare i utredningens referensgrupp.