Eva Eriksson om regeringens äldrepolitiska utspel: mycket känt sedan tidigare

Förbundsordförande Eva Eriksson om regeringens äldrepolitiska utspel: mycket känt sedan tidigare, det blir mindre lönsamt att ha arbetat men positivt att de har lyssnat in våra krav kring ensamhet och äldres idrott.

  • Eva Eriksson

SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson om regeringens äldrepolitiska utspel:

- Både den presenterade skattelättnaden och förändringarna i grundskyddet har varit kända sedan en tid tillbaka. Jag kan konstatera att skattelättnaden inte är tillräcklig, vallöftet från regeringen bestod i att helt ta bort den högre skatten på pensionsinkomster till år 2020, ett löfte som alltså inte kommer att uppfyllas.
- Förändringarna i grundskyddet gynnar äldre med låga inkomster som har garantipension och/eller bostadstillägg, det är positivt överlag men det handlar om kanske ett par procent av pensionärerna som får några tillskott som gör verklig skillnad. Dessutom kommer höjningen av grundskyddet få effekten att det blir ännu mindre lönsamt att ha arbetat som pensionär – en pensionär med fullt grundskydd kommer nästa år att ha ungefär samma inkomst efter skatt som en snittpensionär. Ett helt liv i arbete ger en pensionsinkomst som motsvarar samhällets signal på vad som behövs för att precis kunna klara sig på äldre dagar. Här måste politiken erkänna pensionssystemets brister och renovera systemet, pensionsavgiften måste höjas och komma både dagens och framtidens pensionärer till del.
- Vi välkomnar att regeringen förefaller ha lyssnat på oss seniorer genom att både insatser för att motverka ensamhet och på idrott för äldre finns med. Att det saknas platser på särskilda boenden runt om i landet är tyvärr ingen nyhet och här borde det ha tagits krafttag för länge sedan. Kommunerna kommer för lätt undan när de inte sköter äldreomsorgen, vi anser att det krävs nationella minimikrav på både tillgänglighet och kvaliteten i äldreomsorgen. Sverige ska ha en värdig äldreomsorg utifrån äldres behov och med goda personalvillkor, så är det inte på särskilt många håll idag. Det finns mycket kvar att göra innan vi når dit.