Europas pensioner släpar efter

Under tre dagar samlas närmare 100 representanter för seniororganisationer i Europa. Paraplyorganisationen AGE Platform Europe håller årsmöte och konferens på temat ”Equality and participation in older age: What role for social protection and education?”

  • ”Pensions in Sweden are financially sustainable for the state. But not for all pensioners. The pension system ought to be reformed”, sa Martin Engman, samhällspolitisk chef, Seniorerna, på äldrekonferens i Bryssel.

Årets konferens sker vid en avgörande tidpunkt i Europa. Valet i maj förändrade Europaparlamentets sammansättning. I FN diskuteras nu äldres tillgång till socialt skydd och rätt till livslångt lärande, liksom en konvention för äldres rättigheter.

Bakgrund

AGE Platform Europe tillkom 2001 som ett nätverk för äldres sak. I dag har AGE 92 medlemsorganisationer som representerar mer än 40 miljoner invånare från hela Europa. Visionen för AGE är ett inkluderande samhälle för alla, byggt på solidaritet och samarbete mellan generationerna.

SPF Seniorerna är Sveriges medlem i AGE och förbundets representant är Christina Rogestam.