Äldreomsorgssamtal med spanskt kooperativ

SPF Seniorerna i samtal med Faecta, kooperativ inom socialt arbete och äldreomsorg i Andalusien, om svensk och spansk äldreomsorg.

Samtalet handlade bland annat om de två ländernas äldreomsorg och strukturen i densamma samt den demografiska utmaning med en allt längre medellivslängd och ökat behov av vård och omsorg i Sverige och Spanien. Från SPF Seniorerna medverkade Martin Engman och Anna Eriksson, Faectas talan fördes av Ismael Medina Claros samt representanter från olika företag.