Vi vill leva ett tryggt liv som seniorer

Förbundsordförande Eva Eriksson publicerar sin ledare i varje nummer av vår tryckta medlemstidning Senioren på sidan 3. Nedan hittar du ledaren från nummer 2, 2018.

  • Eva Eriksson, SPF Seniorernas förbundsordförande Foto: Tomas Södergren

Runt årsskiftet möttes vi av rapporter i media om att så många som 150 000 pensionärer som tidigare arbetat inom kommun och landsting skulle få sina tjänstepensioner rejält sänkta under 2018. Beskedet kom verkligen som en blixt från klar himmel och under januari hörde ett stort antal besvikna och ledsna medlemmar av sig till mig och till förbundskansliet. "Hur ska jag kunna klara mig när jag nästan får 1000 kronor mindre varje månad?" var en fråga som många ställde – en synnerligen berättigad fråga som krävde svar.

Tillsammans med SKPF Pensionärernas ordförande Berit Bölander skickade jag ett öppet brev till de berörda arbetsgivarna och facken med kravet att det nuvarande avtalet som ger så negativa effekter för en redan utsatt grupp måste förändras. Därefter gick vi gemensamt ut och krävde att om inte parterna omedelbart tog tag i detta orättfärdiga avtal och når ett snart resultat, så skulle förbunden överväga att vidta juridiska åtgärder.

Två dagar senare kallade Sveriges Kommuner och Landsting till presskonferens och meddelade att de pensionärer som drabbats får kompensation – en återgång till 2017 års tjänstepensionsnivå under 2018. Det känns oerhört bra att kunna konstatera att rättvisan segrade – och nu ska SPF Seniorerna vara en blåslampa så att de kommande förhandlingarna mellan parterna leder till stabila och förutsägbara pensioner för våra medlemmar i framtiden.

Nu känns det att valrörelsen har dragit igång på allvar. Under januari och februari har jag rest runt i landet och träffat många förtroendevalda i distrikt och föreningar för att prata om förbundets valstrategi nu och framåt. SPF Seniorerna övergripande valbudskap är "Ett tryggt liv som senior". Vi seniorer vill leva trygga och fria hela livet. För att kunna göra det krävs att vi har en trygg ekonomi, ett tryggt boende och en trygg vård och omsorg på våra villkor. Dessa valbudskap kommer ni som medlemmar att möta på olika sätt när ni har kontakt med förbundet lokalt och centralt.

Ni som företräder SPF Seniorerna i distrikt och föreningar har ett oerhört viktigt uppdrag att på hemmaplan vara seniorernas röst i opinionsbildningen och det lokala påverkansarbetet. Era insatser kommer tillsammans med 265 000 medlemmars engagemang att ha avgörande betydelse för hur förbundet når ut i valrörelsen. Tillsammans ska vi synas och höras och driva på politiker och partier att inte glömma bort att två miljoner seniorer går till val i höst och att nära hälften kan tänka sig att byta parti till ett parti som särskilt premierar äldrefrågor.

Nu kör vi!

Eva Eriksson
Förbundsordförande SPF Seniorerna