SPF Seniorernas valkrav: Gärna löften som tryggar äldre – men nu vill vi ha verkstad

SPF Seniorernas förbundsstyrelse vill se fler förslag som ger ett tryggt liv för Sveriges två miljoner seniorer. Några av våra krav till partierna: se över och förändra pensionssystemet, vi accepterar inte Pensionsgruppen i sin nuvarande form, seniorer ska ha rätt till äldremottagningar och en egen fast läkarkontakt.

Valet närmar sig och vi möter nya löften från partierna om vad de vill åstadkomma för seniorer under nästa mandatperiod. Partiernas löften förpliktigar. Mer än var fjärde väljare är 65 år eller äldre och SPF Seniorerna kommer att noga följa upp att löftena till dem förverkligas.

SPF Seniorernas förbundsstyrelse vill se fler förslag som ger ett tryggt liv för Sveriges två miljoner seniorer. Det här är våra främsta krav till partierna:

- Se över och förändra pensionssystemet så att det ger pensioner som går att leva på. Det ska synas i pensionskuvertet att man har arbetat.

- Flytta ut debatten om pensionerna från de slutna rummen. Vi accepterar inte Pensionsgruppen i sin nuvarande form. Väljarna har rätt till insyn i de ställningstaganden som partierna gör i en så avgörande fråga som vårt pensionssystem. Pensionerna berör oss alla – såväl dagens som framtidens pensionärer.

- Stärk primärvården i hela landet. Seniorer ska ha rätt till äldremottagningar vid varje lokal hälso- och vårdcentral och en egen fast läkarkontakt.

- Säkerställ att personalen i sjukvården och äldreomsorgen får tillräckliga kunskaper om åldrandet och åldrandets sjukdomar.

- Satsa nu för att motverka äldres psykiska ohälsa. En senior tar livet av sig varje dag på grund av bristande resurser och kompetens. Det kan vi aldrig acceptera.