SPF Seniorerna i Almedalen

SPF Seniorerna medverkar på olika sätt i ett 30-tal olika seminarier, paneler och rundabordssamtal under Almedalsveckan 2018. Förbundet arrangerar även två egna seminarier.

Förbundet arrangerar två egna seminarier; ett som fokuserar på vård och omsorg och ett som lyfter frågan om behovet av seniorbostäder. Båda seminarierna äger rum på Äldreforum på Strandvägen.


Måndag 2 juli, kl. 10.00-10.50 "Trygg omsorg – inget enkelt jobb"

Många seniorer är beroende av hjälp för att kunna bo kvar hemma. Med fler och fler äldre ökar behovet av personal som ställs inför alltmer kvalificerade uppgifter. Men hur väl rustade är den kommunalt beviljade hemtjänsten att klara detta?
Moderator: Marianne Rundström

Medverkande:
Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna
Susanne Rolfner Suvanto, verksamhetsansvarig Omvårdnadsinstitutet,
Regeringens särskilda utredare för att ta fram förslag till nationell
kvalitetsplan för äldreomsorgen.
Torbjörn Dalin, samhällspolitisk chef Kommunal
Patrik Persson (C), kommunfullmäktiges ordförande och ordförande omsorgsnämnden i Storumans kommun
Filippa Reinfeldt, chef affärsutveckling och public affairs, Aleris
Emma Henriksson (KD), ordförande Socialutskottet


Torsdag 5 juli, kl. 11.00-11.50 "Seniorerna flyttar in – tryggt boende för seniorer i din kommun"

Över två miljoner invånare är 65 år och äldre. Drygt en halv miljon av dessa är över 80 år. Hur ordnar vi ett tryggt och bra boende för det växande antalet seniorer? Hur vill seniorerna själva bo och hur kan kommun och byggföretag samarbeta för att tillgodose seniorers behov? Goda exempel utlovas!
Moderator: Artur Ringart

Medverkande:
Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna
Fredrik von Platen, sakkunnig bostadsfrågor SPF Seniorerna
Alf Karlsson, statssekreterare Näringsdepartementet
Sören Runsteen, vd Bovieran
Staffan Schartner, ordförande Föreningen för Byggemenskaper
Kenneth Wåhlberg (S), ordförande miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Falu Kommun
Ullis Sandberg (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnad, Örebro kommun
Wendla Thostensson (C), kommunstyrelsens ordförande, Lekeberg kommun

Klicka här för att ladda ner det flygblad som delas ut på plats i Almedalen