Seminarium: Seniorerna flyttar in

SPF Seniorernas seminarium i Almedalen om hur vill seniorerna själva bo och hur kan kommun och byggföretag samarbeta för att tillgodose seniorers behov?

Över två miljoner invånare är 65 år och äldre. Drygt en halv miljon av dessa är
över 80 år. Hur ordnar vi ett tryggt och bra boende för det växande antalet seniorer? Hur vill seniorerna själva bo och hur kan kommun och byggföretag samarbeta för att tillgodose seniorers behov? Detta var ämnet för SPF Seniorernas bostadsseminarium i Almedalen.

- Bristen på tillgängliga bostäder för seniorer är skriande och ökar med
skrämmande hastighet. Behovet av nya lösningar för fler bostäder dit seniorer
kan flytta och har råd att bo i är en av våra absolut största utmaningar för att
kunna skapa ett tryggt liv för våra seniorer, säger SPF Seniorernas ordförande
Eva Eriksson.

På seminariet deltog byggbolag och kommuner som berättade om hur de med konstruktiva lösningar kunnat öka antal seniorbostäder på kort tid. Förutom goda exempel diskuterades de stora utmaningarna som finns för ett ökat byggande och fler tillgängliga bostäder. Byggbolagen pekade på höga markkostnader och alldeles för krångliga byggregler och planprocesser.

SPF Seniorernas sakkunnige Fredrik von Platen betonade att det inte finns bara
EN lösning på problematiken med bristen på boenden för seniorer, det behövs samverkan och breda kreativa lösningar för att komma till rätta med situationen.

Leif Linde från Riksbyggen utmanade kommunerna: "Ge oss i uppdrag att skapa
hyreskooperativ för äldre med kommunal borgen så kan vi bygga överallt, och vi kan börja imorgon!"

Wendla Thorstensson, kommunstyrelsens ordförande i Lekeberg kommun menade
att det inte är riktigt så enkelt, kommunerna har att brottas med flera stora investeringsbeslut. En kreativ lösning som väckte intresse är att man genom att bygga på en våning med hyresrätter ovanpå de traditionella 3-våningshusen som dominerar bostadsbeståndet kan finansiera en hiss. Eftersom 50 procent av seniorer 80+ bor i sådana hus skulle det vara ett stort steg för ökad tillgänglighet och kommunerna skulle spara pengar genom minskade utgifter för hemtjänst och att fler äldre kan bo kvar hemma.


Sören Runsteen från Bovieran, som bygger seniorbostäder med stora vinterträdgårdar, efterlyste enklare byggregler. I Sverige är byggherrar vana att vänta på detaljplanen i upp till sju år medan man i Danmark får en färdig detaljplan inom 6 månader och kan sätta igång att bygga.

På detta replikerade Alf Karlsson, statssekreterare i Näringsdepartementet att Danmark har ett annat system och det finns inga quick fix för att lösa planprocesserna snabbare, då hade det redan gjorts.

Flera paneldeltagare lyfte också frågan om de höga flyttkostnaderna med bland annat reavinstbeskattningen och svårighet för seniorer att få lån för att köpa ett mer tillgängligt boende. Många seniorer som egentligen vill flytta blir kvar i stora, otillgängliga och svårskötta villor. Det innebär lägre livskvalitet, dyrare hemtjänst och minskat bostadsutbud för yngre familjer.

Eva Eriksson summerar seminariet: "Kommunerna måste bli bättre på att planera långsiktigt för framtiden så att man gör rätt investeringar! Det är verkligen hög tid att bostadsfrågorna kommer högt på dagordningen och det krävs nu samverkan och samtal i kommunerna med alla aktörer som vill vara med och göra skillnad! Det är också tydligt att individens ekonomiska situation och de höga flyttkostnaderna har stor inverkan. Jag tycker också att lösningen med påbyggnadsboende ovanpå 3-våninghus för att finansiera en hiss är en mycket spännande idé!"

På seminariet medverkade:
 Alf Karlsson, statssekreterare, Näringsdepartementet
 Leif Linde, vd, Riksbyggen
 Sören Runsteen, vd, Bovieran
 Staffan Schartner, ordförande, Föreningen för Byggemenskaper
 Kenneth Wåhlberg, ordförande miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, Falu kommun
 Wendla Thorstensson, kommunstyrelsens ordförande, Lekeberg kommun
 Eva Eriksson, ordförande, SPF Seniorerna
 Fredrik von Platen, sakkunnig bostadsfrågor, SPF Seniorerna
 Artur Ringart, moderator