Almedalsseminarium: Generationsfällan – är 65 det nya 55?

De flesta är överens om att fler seniorer måste arbeta längre upp i åldrarna. Vi lever längre och har fler friska år och allt fler av oss vill också fortsätta arbeta efter 65. Men är attityder, lagstiftning och pensionssystem anpassat för denna nya verklighet? SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson var en av deltagarna i ett seminarium i Almedalen i Visby den 3 juli där hinder och möjligheter för äldre på arbetsmarknaden diskuterades.

– Det är ofattbart att ett samhälle som vill jobba för tillväxt och utveckling inte tar tillvara den äldre arbetskraften, 45 procent vill arbeta vidare efter 65 men hindras av attityder och regelverk, säger Eva Eriksson, SPF Seniorerna.

Seminariepanelen var överens om att det faktiskt är nödvändigt att fler arbetar längre men inte bara för att få ihop statsfinanserna och förbättra pensionerna, utan för att äldres kompetens och erfarenhet är en värdefull och viktig resurs som måste tas tillvara bättre än vad som sker idag. I många yrken råder svår kompetensbrist där äldre kan vara en del av lösningen och på dagens arbetsmarknad är faktorer som erfarenhet och kompetens allt viktigare. Med fler år i yrkeslivet har man också upplevt både motgångar och kriser vilket är värdefullt i dagens föränderliga och oroliga omvärld.

Hälsan eller fysiskt krävande arbetsuppgifter är idag oftast inte ett hinder för att stanna kvar på jobbet, samtidigt är det många äldre som aldrig får chansen eller som känner sig bortvalda på arbetsmarknaden. För att få fler äldre i arbetskraften behöver vi bekämpa fördomar och felaktiga schabloner om äldre arbetstagare.

Panelen diskuterade också att äldre kan behöva bli mer flexibla vad gäller anställningsform, kanske kan fast anställning ersättas av eget företagande eller tidsbegränsade interimsuppdrag. Möjligheten att jobba deltid och på andra sätt vara mer flexibel är också ett sätt att locka fler äldre att jobba kvar.

Eva Eriksson betonade också att ersättningssystemen inte hängt med, när du fyllt 65 har du inte längre a-kassa eller sjukersättning. Eva uppmanade regering, riksdag och arbetsmarknadens parter att ta tag i detta. Även LAS-regler och pensionssystemet behöver anpassas så att fler äldre kan och vill arbeta kvar.

Panelen lyfte också fram att förhöjd pensionsålder inte får upplevas som ett hot utan som en möjlighet. En möjlighet att jobba kvar, få sin erfarenhet tillvaratagen och få lite guldkant på tillvaron. Istället för hårda åldersgränser förordades att satsa på ekonomiska incitament, till exempel genom att återinföra den förra regeringens  sänkta arbetsgivaravgifter för seniorer.

Seminariet arrangerades av Max Matthiesen och förutom SPF Seniorernas förbundsordförande Eva Eriksson deltog Lars Andersson, professor och åldersforskare från Linköpings Universitet, Sven-Olov Daunfeldt, professor i ekonomi, HUI, Mikael Sandström, chefsekonom, TCO och Cecilia Lager, styrelseordförande, Navigera. Moderator var Ingvar Skeberg, Clearly Strategi och kommunikation.