Peter Sikström medverkar i 2025podden

- Myndigheter och deras service måste inkludera alla – även de seniorer som inte har möjlighet att vara en del av digitaliseringen i samhället. Det säger SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström när han medverkar i 2025podden.

Podden ges ut av e-hälsa2025 - en samverkansorganisation som består både av politiska företrädare och av tjänstemän från staten, SKL, kommuner och landsting.