SPF Seniorerna träffade SJ:s ledning

Förbundsordförande Eva Eriksson och generalsekreterare Peter Sikström i möte med SJ:s ledning kring tillgängligheten för seniora resenärer

Förbundsordförande Eva Eriksson och generalsekreterare Peter Sikström har med anledning av SPF Seniorernas debattartikel i Aftonbladet i höstas träffat SJ:s ledning. Under mötet avhandlades tillgängligheten på tågen i allmänhet och på de nya tåg som SJ planerar att köpa in i synnerhet.

- Det var ett konstruktivt och bra samtal. Vi bestämde att vi framöver ska ha kontinuerliga samtal för att få med seniorperspektivet i SJ:s arbete i högre utsträckning än idag. Idag är vi 2 miljoner seniorer i Sverige, om bara 10 år landar siffran på 2,3 miljoner. Det är självklart att äldres möjligheter och önskemål kring tågresande ska tas i beaktning, säger Eva Eriksson.