Expressen: Var fjärde pensionär kan byta parti vid ett extraval

En ny medlemsundersökning från SPF Seniorerna visar att var fjärde svensk pensionär kan komma att rösta annorlunda vid ett extraval. Förbundsordförande Eva Eriksson kommenterar i Expressen.

Drygt 1100 SPF Seniorerna-medlemmar har svarat på frågan: Om det blir extraval till riksdagen, kommer du i så fall att rösta på samma parti som i valet i september 2018?
Av de tillfrågade är det ca 72 procent som vid ett extraval tänker rösta på samma parti som i september. 14 procent tänker vid ett extraval rösta på annat parti och 12 procent är osäkra. Sammantaget innebär det att ungefär var fjärde pensionär kan rösta annorlunda vid ett extraval.

Frågan om vilka stora samhällsfrågor som är viktigast att riksdagspartierna löser blocköverskridande under mandatperioden 2018-2022 ställdes också. Här toppar sjukvård, pensionssystemet och äldreomsorg.

- Det är positivt att medlemmarna ger uttryck för att de inte går och röstar slentrianmässigt utan är både pålästa och intresserade av politik, och funderar på hur de ska rösta. Det är inte självklart att vi seniorer längre röstar på samma parti, eller partier, som vi gjort tidigare. Vilket vi också påpekat tidigare – seniorernas röster får man kämpa för att få och inte bara förvänta sig, säger Eva Eriksson, förbundsordförande för SPF Seniorerna.

Läs hela artikeln här