SPF Seniorerna välkomnar dialog om välfärdsteknik

SPF Seniorerna välkomnar det initiativ till dialog om seniorer och den digitala utvecklingen som framförs på DN Debatt idag

Med anledning av Föreningen Sveriges socialchefer och IT&Telekomföretagens initiativ på DN Debatt  idag:

- SPF Seniorerna välkomnar alla initiativ till dialog om seniorer och den digitala utvecklingen, vilket är viktigt av flera anledningar. Det finns hundratusentals äldre som inte kan, vill eller har råd att delta i den digitala samhället. Därtill är det av vikt att de människor som omfattas av nya tekniska lösningar inom vård och omsorg känner sig trygga med att dessa fungerar och att det just finns ett tydligt ansvar när det inte fungerar. Samtliga offentliga förvaltningar bör ha en strategi för de som riskerar att hamna utanför och ansvaret för de olika delarna av välfärdstekniken bör förtydligas. SPF Seniorerna anser att teknikutvecklingen är bra för Sverige så länge alla kan delta och känner sig trygga med att det fungerar, säger SPF Seniorernas generalsekreterare Peter Sikström