SPF Seniorerna i samtal med regeringen om seniorers ekonomi och forskning kring äldres sjukdomar

Inom ramen för regeringens pensionärskommitté samtalade ordförande Eva Eriksson och generalsekreterare Peter Sikström idag med statsministern, forskningsministern och äldreministern

  • Eva Eriksson och Stefan Löfven

För både ordförande Eva Eriksson och generalsekreterare Peter Sikström var det premiär för deltagande i regeringens pensionärskommitté, som dagen till ära gästades av statsminister Stefan Löfven, forskningsminister Helene Hellmark Knutsson och äldreminister Åsa Regnér.

- Forskningsministern berättade om det pågående arbetet och bland annat att det främst är implementeringen av forskningen i hälso- och sjukvården som är bekymret. Från SPF Seniorerna tog vi upp behovet av att inrätta en forskningsfinansiär för äldres sjukdomar och problemet med för lite forskning kring multimedicinering bland äldre och hur detta kan motverkas bättre, berättar Eva Eriksson.

Äldreminister Åsa Regnér berättade därefter om den nationella strategin för demenssjukdom, vilken sedan föredrogs av representanter från Socialstyrelsen. Ett viktigt arbete som SPF Seniorerna kommer att följa noga.

Statsminister Stefan Löfven berättade om regeringens satsningar på äldre i höstbudgeten vilket bland annat innefattar sänkt skatt och höjt bostadstillägg.

- Jag tog upp att det är bra steg som regeringen nu tänker genomföra för seniorernas ekonomi. Men jag underströk att det behövs en översyn av hela pensionssystemet – som senior ska man kunna känna sig både trygg och respekterad, det måste löna sig i plånboken att ha arbetat, säger Eva Eriksson.

- Från SPF Seniorerna tog vi även upp frågan om fler seniorer i rikspolitiken. Idag har vi den yngsta regeringen och riksdagen någonsin. Det är oroväckande, äldre måste känna sig bättre representerade i den nationella politiken än i dagsläget, avslutar Peter Sikström